شکایت ایالت میزوری (Missouri) آمریکا از دولت چین به خاطر کرونا و درخواست دریافت غرامت

Euronews: ایالت میسوری آمریکا درارتباط با شیوع ویروس کرونا، دادخواستی علیه دولت چین ارائه کرد.

طبق این دادخواست، این ایالت دولت چین را به دلیل عدم واکنش مناسب به شیوع ویروس کرونا و اطلاع رسانی غلط مسئول «نابسامانی اقتصادی در این ایالت» دانسته و از دولت چین درخواست غرامت می کند.

دادخواست توسط دادستان کل ایالت، اریک اشمیت در دادگستری فدرال تشکیل شده و مقامات چینی را متهم به شرکت در «کارزار وحشتناک فریب، پنهانکاری، سوءاستفاده و عدم فعالیت برای مقابله با خطرات ویروس کرونا» می کند. دادستان ایالت میسوری دولت چین را «مسئول مرگ و رنج عظیم ، و ضررو خسارات اقتصادی غیرقابل جبران به جهان، از جمله میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی برای ساکنان میسوری» می داند.

میسوری اولین ایالت آمریکاست که در پی شیوع ویروس کرونا، رسما از دولت چین شکایت کرده و درخواست غرامت می کند.

عکس: Missouri Gateway Arch, St. Louis

به اشتراک بگذارید: