شما نمی توانید از مبارزه با این رژیم خارج شوید

در دوران دانشجویی، استادی داشتیم که همه تحولات جهان را با همان قوانین معروف ترمودینامیک تحلیل میکرد. اتفاقا در دهه 60 که خیلی اختناق شدید بود روزی این استاد مست بود و با همان حال خراب آمده بود توی سلف سرویس دانشگاه و سخنرانی میکرد و بچه ها بدون که بفهمند قضیه از کجا آب میخورد دورش جمع شده بودند و به حرفهای بی ربطش می خندیدند و خیال میکردند استاد قاطی کرده و بقول معروف موجی شده.

من فقط قسمتی از حرفهایش را شنیدم که مدتها بعد معنا و مفهومش را تاحدودی درک کردم.

او میگفت طبق قانون اول و دوم و سوم ترمودینامیک شما نمی توانید برنده یا یازنده شوید و حتی نمی توانید از این بازی خارج شوید!

اشاره استاد به این بود که ماده و انرژی بوجود نمی آید و از بین نمی روند و هرگز حالت صفر مطلق بدست نمی آید. توضیحات مفصل آن بماند برای فرصتی دیگر اما اگر بخواهیم این سخن استاد را به تحولات ایران و ایرانیان ربط بدهیم باید بگوییم که آن دسته از ایرانیانی که میهن دوستند و دغدغه پیشرفت و سعادت مردم آن سرزمین را دارند هرگز نمی توانند دست از مبارزه با این رژیم اشغالگر و متحجر بردارند. هیچ راه خروجی برای مبارزه نکردن و کنار کشیدن نیست. کسی که با تحجر مخالف است نمی تواند متحجران را تحمل کند. کسی که اهل درستی و پاک دستی است نمی تواند شریک دزدان و اختلاسگران باشد. اینکه می گویند رفیق دزد و شریک قافله، این برخلاف قوانین ترمودینامیک است یعنی نمیشود هم شریک دزد بود و هم رفیق و یار و یاور. هرکدام از این دو حالت دیگری را نقض می کند.

تا جمهوری اسلامی هست، مبارزه هم هست. آنروز که بی خیال اوضاع میهن و مردم گرفتار آن دیار بشویم در واقع جزئی ازارکان حاکمیت و بقای رژیم خواهیم شد.

تکلیف ما که در خارج کشور هستیم روشن است. ما در دنیای آزاد زندگی می کنیم و در اینجا خفقان و سرکوب نیست. ما نمی توانیم مثل مردم داخل ایران در تظاهراتی شرکت کنیم و یا تحصن و اعتصاب و یا اقدام مسلحانه کنیم اما میتوانیم صدای مردم ایران باشیم و نگذاریم پروپاگاندای رژیم حقایق را به جهان وارونه نشان دهند.

 

 

 

به اشتراک بگذارید: