شلیک دو موشک به ریاض

تلویزیون العربیه متعلق به عربستان با استناد به خبرنگار و منابع خود گزارش داد: دو موشک روز شنبه در آسمان  پایتخت سعودی، ریاض و شهر جنوبی جازان رهگیری شدند.

ساکنان ریاض از انفجارهای متعدد خبر دادند و به دنبال آن آژیرها در شمال رخ داد.

به اشتراک بگذارید: