شروع عملیات تروریستی داعش در خاک امریکا

در عملیات تروریستی کلورادو که به کشته شدن 10 نفر انجامید شخص ضارب یک برادر مسلمان به نام احمد عیسی بوده

این اولین عملیات تروریستی داعش در خاک امریکا بعد از روی کار امدن اسلیپی جو و دمکراتهاست

به اشتراک بگذارید: