شاید حاجی را اینجوری زدند

در ویدئو زیر پهپاد شکارچی را مشاهده می کنید که شعار شرکت سازنده اش این است: هیچ پوتینی روی زمین جنگ!

به اشتراک بگذارید: