شاهزاده گرامی نوبت شما است

باز هم از خروش مردم در ایران به شور آمدیم و باز هم این احساس تلخ را داریم که این بار هم انرژی مردم تخلیه خواهد شد و رژیم بر جای خواهد ماند. وقتی این کوشش مردم برای انقلاب را با انقلاب 57 مقایسه میکنم میبینم آنچه جایش خالی است رهبری است که به مردم هدف بدهد، که خود را رهبر آنها بخواند و به آنها نوید یک آینده روشن را بدهد. خمینی پلید بخوبی این رهبری را انجام داد و موفق شد که جکومت پهلوی را به زیر بکشد. شاهزاده گرامی حال نوبت شما است.

بنده همیشه با این سخن شما موافق بوده ام که مردم به جای جستجوی منجی خود باید آینده خویش را تغییر دهند. من همچنین از ظلمی که از سوی بخشی از این ملت بر پدران تاجدار و خانواده شما رفته آگاهم اما بخشی هم بوده که همیشه در سوی مشروطه و پهلوی و مدرنیته بوده. در واقع آن بخشی که به مخالفت با دستاوردهای مردم ایران و پهلوی برخواست و دیگران را فریفت امروز در قدرت است.

امروز این مردم به شما احتیاج دارند. مردم در خیابان هستند و میدانند چه نمیخواهند اما فقدان یک هدف متمرکز و آنچه میخواهند جایگزین رژیم جهل و جنون و جنایت و فرقه تبهکار کنند به خوبی حس میشود. گاه آن آمده که نقش شما بیش از دادن اعلامیه ای در محکومیت رژیم و پشتیبانی از مردم باشد. مردم چنانچه گفتید خود آینده خویش را تغییر خواهند داد اما به آنها هدف بدهید و راه را نشانشان دهید.

پاینده باد ایران.  

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
8 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها