بول و غایط درمانی؛ أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟


نقد اسلام: شاید تا کنون شنیده باشید که اعراب ادرار شتر را می‌نوشند و به صورت بسته بندی در شیشه‌هایی مانند شیشه نوشابه در فرشگاه های کشور های عربی به فروش می‌رسد. خیلی وقتها در مناظره با اسلامگرایان, مخصوصا شیعه ها, آنها اینکار را نفی میکنند و میگویند این وهابی ها یا سنیها هستند که اینکار را میکنند و امامان شیعه این کار را نهی کرده اند. برای درآوردن صحت و سقم این ادعا سری به کتب علمای بزرگ شیعه میزنیم که ببینیم آیا به راستی امامان شیعه این عمل را نهی کرده اند یا نه.

در اینجا متن روایات را به همراه نام منابع مربوطه برای شما می‌آورم:

روایات ۱ :

از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند:

اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.

(تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد ۱ / صفحه ۲۸۴ – وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد ۳ / صفحه ۴۱۰)


روایات ۲ :
امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:
شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است.

(الکافی / جلد ۶ / صفحه ۳۳۸)


روایات ۳ :
حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد.

(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه ۱۱۳)

چند روایت ازین باب را در اینجا میاورم.
حدیث شماره ۳۱۳۶۲:
از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.

(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه ۱۱۴)
حدیث شماره ۳۱۳۶۴:
ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است.. (وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه۱۱۴- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد ۱۷ / صفحه ۸۷)
حدیث شماره ۳۱۳۶۷:

از امام صادق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند.

(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه ۱۱۵- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد ۱۷ / صفحه ۸۸)
در حدیث شماره ۳۱۳۶۸:

هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است.

(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه ۱۱۵)
حدیث شماره ۳۱۳۶۹:

مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد.

(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد ۲۵ / صفحه ۱۱۵)
شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است.

(وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد ۱۷ / صفحه ۸۸)

روایات ۴ :

رسول الله فرمود، خوردن ادرار چیزی که گوشتش حلال است ایرادی ندارد.

(وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد ۱۷ / صفحه ۸۷ – بحار الانوار / مجلسی / جلد ۷۷ / صفحه ۱۰۷)

روایات ۵ :

آیت الله منتظری معتقد بود که به اجماع علما فروش ادرار شتر جایز است.

(دراسات فی المکاسب المحرمه / آیت الله حسین علی منتظری / جلد ۱ / صفحه ۲۳۸)

خوب تا اینجا و از این چند روایت که از میان انبوه روایات و احادیث علمای شیعه انتخاب شده بودندmtvjh شدید که خوردن ادرار شتر و گاو و حتی گوسفند سفارش شده بود.
ولی عمق فاجعه زمانی است که این به ظاهر امامان معصوم خوردن مدفوع حیوانات را هم جایز میدانند. به این روایات توجه بفرمایید :

روایات ۶ :

ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشتشان حلال است پاک می‌باشد، حتی الاغ، قاطر و اسب.

(کتاب الطهاره / ایت الله العظمی خوئی / جلد ۱ / صفحه ۴۵۵ – تعلیق علی عروه الوثقی / ایت الله العظمی سیستانی / جلد ۱ / صفحه ۵۱)


روایات ۷ :
ادرار و مدفوع هر حیوانی که گوشتش خورده می‌شود پاک هستند.

(منتخب الاحکام / سید علی خامنه‌ای / صفحه ۱۶)

تکلمه: جالبه که مدفوع درمانی تنها در فتاوی “علما”ی متاخر شیعه (آیات عظام خویی, سیستانی و سیدعلی خامنه‌ای) مطرح شده که بی گمان نشانگر پویایی فقه شیعه است. أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟

نوشیدن شاش شتر تجویز رژیم جمهوری اسلامی به ملت ایران
https://youtu.be/DdHDI_pQ1r0?list=WL
به دنبال جناب شتر و فواید نوشیدن شاش شتر درسنت پیامبر و امامان و بزرگان
اسماعیل وفا یغمائی


به اشتراک بگذارید: