شاخص سهام Dow Jones آمریکا رکورد شکست

شاخص سهام Dow Jones آمریکا برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۳۰ هزار واحد گذشت. مفسران اقتصادی این را نشانه امیدواری به وضعیت اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱ میدانند. این امیدواری عمدتا به دنبال خبرهای امید بخش درباره درمان و واکسن کرونا ایجاد شده.

Related article (Fox News): Dow 30,000 makes history, S&P hits fresh record on Yellen, vaccine optimism

به اشتراک بگذارید: