سید علی خامنه ای؛ اغتشاشگری که «رهبر» شد!

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران نوشت: مجموعه 17جلدی “سیر مبارزات یاران امام به روایت اسناد ساواک” توسط بخش اسناد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به زودی منتشر خواهد شد. اسناد مربوط به یاران امام که بخشي از آن مربوط به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از روحانیون مشهد که عليه فعالیت‌های ضد رژیم شاه اقدام می‌کردند، از اين قرار است:

تاریخ گزارش: 49/4/11تاریخ رسیدن به رهبر عملیات: 2/4موضوع: عاملین اصلی فعالیت به نفع خمینی و فعالیت مضره      پیرو 10940/9ه-49/2/3با تحقیقاتی که به عمل آمده و با بیشتر طلاب حوزه علمیه مشهد مصاحبه و مذاکره گردید مسلم است که عاملین اصلی ایجاد سر و صدا در حوزه علمیه مشهد پس از مرگ سید محمدرضا سعیدی عبارتند از: 1- شیخ عباس طبسی 2-سید علی خامنه‌ای 3-شیخ محمدرضا مهامی (محامی) 4- شیخ احمد کافی واعظ. اما پس از آنکه چند نفری تحت تعقیب قرار گرفتند و همگی متوجه تسلط و بیداری دستگاه امنیتی گردیدند هیاهو تمام شد و همگی ساکت گردیدند. بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر با اینکه طبسی و مهامی (محامی) و خامنه‌ای دستگیر نشده‌اند، حوزه علمیه آرام و به وضع عادی برگشته است و فعالیتی به چشم نمی‌خورد.ملاحظات: توضیح شنبه- تعطیلی تابستانی درسهای حوزه علمیه مشهد نیز مشروح گردیده است.نظریه یکشنبه: عکس‌العمل و تعقیب متخلفین در روحیه علما و طلاب حوزه علمیه مشهد نسبتا موثر بوده و پس از دستگیری چند نفر طلبه دیگر اقدام خلافی از ناحیه علما و طلاب در حوزه مشهد مشاهده نشده است.نسبت به دستگیری طبسی- مهامی(محامی)- خامنه‌ای- غفاری- اسلامی اقدام شده است. در صورتی که تعقیب مخالفین به نحو زیر انجام شود به نظر برسد {می‌رسد} خیلی اصلح و موثرتر بوده باشد.

به تنبیهاتی که ساواک برای خرابکاران و تروریست های عمامه به سر در نظر گرفته است، دقت کنید!

1-طلاب جوان که سن آنها ایجاب می‌نماید به سربازی اعزام گردند، ضمن اینکه این عمل در بین طلاب بی‌حیثیتی به وجود می‌آورد اقدامی است مفید و موثر به حال کشور و فرد خاطی؛ زیرا در مدت خدمت زیر پرچم بدیهی است این قبیل افراد تربیت شده چه بسا پس از خاتمه خدمت سربازی از حرفه آخوندی که جز تنبلی و بی‌عاری عمل مفیدی انجام نداده و انگل بر جامعه هستند متنفر شده، فردی مفید به حال خود و جامعه تربیت شوند و اگر این قبیل طلاب برابر امریه مرکز با تشکیل کمیسیون امنیت تبعید شوند مسلما در محل تبعیدگاه دست از اعمال خلاف خویش برنداشته، چه بسا به نفعش تمام شود و مردم عوام ساده لوح را دور خود جمع و از این طریق کسب درآمد هم بنماید و از طرفی خود را مظلوم و پسر امام وقت معرفی و پس از مراجعت به زادگاه خویش امام زاده محسوب و در نتیجه به خمینی‌ها و قمی‌ها اضافه خواهد شد.-وعاظی که فعالیتهای مضره می‌نمایند و نفوذی ندارند برای همیشه ممنوع المنبر اعلام تا کاملا متنبه شوند و سپس درباره آنها تصمیم گرفته شود.-روحانیون با نفوذ و تا حدودی سرشناس که مرتکب خلاف شوند در وهله اول با تذکر شدید از خطایش چشم پوشی شود و در صورت مشاهده کوچکترین عمل خلاف در مرحله ثانی برابر امریه صادره نسبت به تبعید آنان اقدام لازم به عمل آید.

به اشتراک بگذارید: