سپاهِ جهل و آخوند عامل گسترش کرونا در ایران (کلیپ)

تقدیم به کسانیکه هنوز در خوابند و نمی‌دانند سپاه عامل پخش کرونا بوده و هست! یک بسیجی مبتلا با یک بوس در جای بوس مشترک بقیه را مبتلا و سپس کل این تیم جاهل شهر را آلوده کردند و سپس سراسر کشور … بزودی نتیجه عملیات سپاه را خواهیم دید!

به اشتراک بگذارید: