سویه اومیکرون: موج جدیدی در راه است، ریسکش اما بیش از مرگ تبعات اجتماعی و اقتصادی است

قبل از هر چیز باید تاکید کنم که نه تنها من، بلکه هیچکس هنوز دقیقا نمیداند این سویه جدید در عمل چه تبعاتی خواهد داشت (تا چند هفته دیگر خیلی چیزها معلوم میشود). آنچه از ابتدای کشفش از نظر تئوریک معلوم (و نگران کننده) بود اینکه این سویه نسبت به هر سویه دیگری تعداد کاملا غیرعادی جهش ژنتیک دارد، آن هم در جاهایی که میتوانند «درد سر ساز» باشند. در روزهای اخیر سه مشاهده تجربی افزوده شده اند:

۱) در آزمایشگاهها معلوم شده که (حداقل یکی از عوامل) ایمنی در نتیجه واکسن یا ابتلای قبلی پس از مدت نسبتا کوتاهی (چند ماه) توان مسدود سازیش در برابر این سویه ویروس را عمدتا از دست میدهد. ولی روی هم رفته بعید نیست که ایمنی ایجاد شده بتواند از عوارض وخیم یا مرگ جلوگیری کند.
۲) در کشورهایی که این سویه گسترش پیدا کرده داده ها حاکی از این هستند که به طرز قابل توجهی مسری تر از تمام سویه های پیشین است، به نظر میآید که بازه زمانی برای دو برابرشدن تعداد مبتلایان بین دو تا پنج روز است (که البته نه فقط به خود ویروس، بلکه به سطح محدودیتها هم بستگی دارد)، با این نتیجه که بین یک تا دو ماه پس از پخش شدن در کشوری سویه غالب خواهد شد.
۳) هنوز شواهدی وجود ندارند که ابتلا به این سویه عوارض شدیدتری ایجاد میکند. از طرف دیگر این ادعا هم که عوارض خفیفتر هستند احتمالا یک سوء برداشت است. همچنین احتمال ابتلای (شدید) کودکان افزایش پیدا کرده است.

وقتی این مشاهدات را ترکیب کنیم نزدیک به ذهن ترین نتیجه این است که یکی دو ماه دیگر (حتی در کشورهایی که تقریبا تمام مردمش بواسطه دو دوز واکسن یا در نتیجه ابتلای قبلی «ایمن» محسوب میشدند) بخش قابل توجهی از جمعیت میتوانند به صورت همزمان بیمار شوند، که بوضوح در سیستم درمانی، ولی همینطور در سایر سیستمهای خدماتی و اقتصادی اختلال ایجاد خواهد کرد.

خلاصه اش اینکه سناریو محتمل این نیست که در این موج همه یا اکثریتی بمیرند (شاید عددی حول و حوش تعداد مرگ و میر تا کنون اضافه شود)، ولی محتمل است که همه یا اکثریتی باید تبعات دیگر را تحمل کنند.

استناد این نوشته به متخصصین سرشناس اروپایی است، من جمله این محقق آلمانی که در سوییس کار میکند (اگر آلمانی نمیدانید از ترجمه خود کار استفاده کنید):

به اشتراک بگذارید: