سوم اسفند سالروز پدر ایران نوین رضاشاه بزرگ خجسته باد

در سال های پایانی قاجاریه به دلیل ضعف دولت مرکزی کشور ایران در حال تجزیه و ملوک الطوایفی بود.

در خوزستان شیخ خزعل با حمایت انگلستان دعوی سلطنت و حکومت مستقل ان خطه را داشت و با تشکیل اتحادیه عشایر جنوب در اندیشه تجزیه خوزستان و تشکیل عربستان ازاد بود.

در گیلان حکومت سوسیالیستی برپا شده بود.

در آذربایجان شرقی برای تشکیل یک حکومت خودمختار تلاش میشد.

در آذربایجان غربی اسماعیل سیمیتقو با داشتن نزدیک به 2000 سوار مسلح به غارت شهرها و روستاها و کشتار مردم مشغول بود.

در فارس صولت الدوله قشقائی، در کاشان نایب حسین خان کاشی، در کردستان سردار رشید، در لرستان مهر علیخان، در بلوچستان دوست محمدخان بلوچ، همه و همه کوس خودمختاری و یاغیگری و عدم اطاعت از دولت مرکزی و مشغول غارت مردم بودند.

پس از در دست گرفتن قدرت توسط رضاخان میرپنج در روز سوم اسفند 1299 دولت مرکزی با سرعت به تشکیل ارتش نوین و درهم شکستن تجزیه طلبان و یاغیان پرداخت و در مدت دو سال رضاخان توانست امنیت را در سراسر ایران برقرار کند.

اگر رضاشاه نبود ایران نبود.

رضاشاه روحت شاد
جاوید شاه

نویسنده متن بابک از کاربران توئیتر


به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها