سوال از کارشناس ارشد مدیریت مالی در ایران: معایب اقتصادی دوران شاه چه بود؟ جواب: هیچی!

” دوران شاه در راه امروز کره جنوبی بودیم، بعد انقلاب شد و اینجوری شد!”

علی سعیدی​، با دکترا مدیریت مالی​ از دانشگاه آزاد​؛ مولف صدها مقاله اقتصادی منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و بین المللی است

https://news.gooya.com/2021/04/post-50431.php
به اشتراک بگذارید: