سنگریزه های دموستن

دموستن (Demosthenes) بزرگترین سخنور یونان باستان بود که افکار وی میزان قابل توجهی از میراث فکری یونان در دوران معاصر را تشکیل داده اند. وی در قرن چهارم قبل از میلاد در آتن میزیست.

Demosthenes Practising Oratory 
by Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy

دموستن در جوانی از لکنت زبان رنج میبرد. او برای غلبه بر این نقص یک سری تمرینات را برای خود طراحی کرد. طبق روایات او سنگریزه در دهان خود قرار میداد تا بتواند بر این اختلال گفتاری غلبه کند. هنگامی که گفتار وی واضح تر شد، او از شر سنگ ها خلاص شد. از دیگر تمرینات او این بود که در هنگام دویدن و یا برای امواج دریا سخنرانی کند. این تمرین ها حتما جواب داده اند، زیرا دموستن به عنوان بزرگترین سخنور یونان باستان به شهرت رسید.

به اشتراک بگذارید: