اعتصاب سراسری در گرامیداشت شهدای قیام آبانماه و اعتراض به گرانی بنزین-سنندج- ویدئو

اعتصاب سراسری در گرامیداشت شهدای قیام آبانماه و اعتراض به گرانی بنزین

به اشتراک بگذارید: