سلام دیوارنورد، سلام ماله کش، سلام عباس!

عباس عبدی را همه ما فرزندان پس انقلاب خوب میشناسیم؛ فردی که عصاره مبارزات سیاسی اش دیوارنوردی و فتح سفارت آمریکا و بدبخت کردن چند نسل است، دیروز درافشانی کرده است که شاید زدن مادر ستار بهشتی، کار مخالفان حکومت برای بدنام کردن «جمهوری اسلامی» باشد!

عباس جان، نمیدانی چقدر صحبت های دیروزت مرا یاد حرفهای رهبر معظمت در زمان سلاخی نویسندگان در پروژه قتل های زنجیره ای انداخت. عباس! یادت هست وقتی بیماران جنسی و وحوش امام خامنه ای سینه فروهرها و زال زاده ها را کاردآجین کردند، رهبرت در نهایت بی شرمی و دریدگی و وقاحتی که تنها مختص اوست، چه گفت؟

او‌هم همانند تو جنایات رژیم را کار بیگانگان دانست و سعی کرد نظام سراسر فاسد و پوسیده خویش را از زیر فشار افکار عمومی و‌جهانی خارج کند؛ اما زهی خیال باطل، همانطور که میبینید مردم فراموش نکرده اند و‌ خانواده های قربانیان نیز ساکت ننشته اند و همه منتظر روزی هستند که عدالت در مورد تک تک «مدافعان» بیضه های نظام اهریمنی اجرا شود؛ چه آنهایی که با دشنه و‌ قمه مردم را سلاخی میکنند و چه آنهایی که در تاریکخانه های کهریزکی، آلت بی مقدار خویش را برای تن و بدن فرزندان ملت تیز میکنند و چه حرامیانی که قلم فروشند و در جبهه فرهنگی نظام تیغ بر صورت حقیقت میکشند.

عباس ! نمیدانی هربار که نظام شما سری بر دار میکند و قلبی را در خیابان ها سوراخ سوراخ میکند، تنها چیزی که مرا آرام میکند، دیدن فیلم لحظه مرگ قذافی است. هر بار ناامیدی بر من و امثال من چیره میشود، جملگی یاد این بیت از شعر سیف می افتیم و با خود میگوییم این نیز بگذرد! اما عباس ، براستی به چه قیمتی؟

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادلان بجهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر بطالع مسعود خویشتن

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان بشما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

عباس، اگر الله کرم ها با قمه و بریدن ممه از این نظام محافظت میکنند، امثال تو و بهنودها و مهاجرانی ها هم قلم خویش را سلاح کرده اید و هر جا نظامتان درمانده میشود، شما «استمرار طلبان» بی شرف برای ماله کشی وارد میشوید!

عباس! از قدیم گفته اند کافر همه را به کیش خود پندارد! شما نامردمان چون در زمان پادشاه فقید ایران هرگونه دروغ و بی اخلاقی و شایعه و قتل و‌جنایت را روا داشتید، تا انقلاب نکبتتان پیروز شود؛ خیال میکنید مخالفان شما هم شاید به همین درجه از پستی و رذالت رسیده باشند، اما بگذار خیالت را راحت کنم و بگویم نه! این نسل، نسل بی شرف ۵۷ تی نیست که مردم را زنده زنده در سینما رکس بسوزاند و گردن نظام نه چندان «سابق» بیاندازد! این نسلی که با مدنی ترین روش های ممکن در انتخابات سال ۸۸ اعتراض خود را بیان کرد، فدایی و‌مجاهد تروریست نیست که سربازکشی کند و بمب گذاری کند و سیانور بخورد و فریاد بزند :

خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم!

عباس! این نسل، جلال آل احمق ندارد که از صمد بهرنگی و ماهی کوچولویی که شنا بلد نبود، کوسه غرق شده بسازد! این نسل دروغگوهایی به وقیحی نسل شما ندارد که از چند ده نفر به گا رفتگان راه خمینی در «میدان ژاله»، داستان ده ها هزار کشته بسازد!

عباس، این نسل قذافی و عرفات ندارد که آنها را به کمپ های لبنان و فلسطین و لیبی ببرند و به آنها آدمکشی و بمب گذاری و سیانورخوری یاد بدهند تا رژیم را سرنگون کنند!

عباس، این نسل خیلی بی پناه تر از این حرفهاست! آنچه که تو احتمالش را داده ای، فقط از یک ترمیناتور ۵۷ تی و مغز در رفته بر می آید، گر نه یک ایرانی معمولی هرگز نمیتواند یک مادر داغدار را برای اهداف سیاسی اش مورد ضرب و شتم قرار دهد!

اگر امروز بخواهیم «ضارب» گوهر عشقی را پیدا کنیم، باید اول از خویش بپرسیم چه کسی پسرش را کشت؟

آیا جز نظام جمهوری اسلامی با هر دو تخم چپ و راستش، متهم دیگری هست؟ آیا جز علی خامنه ای و شما مدافعان بیضه های نظام ، کسی را میتوان به این حد از بی اخلاقی متهم کرد؟ هرگز!

اگر بخواهیم بر فرض محال به دنبال ضارب غیر حکومتی بگردیم، باز باید بر اساس سابقه و‌منش مخالفان نظام، به سراغ مخالفان رانده شده از سر سفره انقلاب برویم و ببینیم دوستان سابق کدامشان میتوانند تا این حد بی شرف باشند؟

فدایی ها؟ مگر چند پیرمرد زوار در رفته ساکن خانه های سوشالی اروپا و وطن فروشانی مثل فرخ نگهدار بیضه های امام، وزن و‌نیرویی دارند که بخواهند ضارب برای مادر ستار بفرستند؟

بشارت نویسان جبهه ملی نماها هم که دیگر خاطره شده اند و این مومیایی های زباله دان تاریخ معاصر هم دیگر نواب صفوی ها را ندارند که کسروی ها و رزم آراها را برایشان سلاخی کنند!

این وسط میماند مجاهدین، که آنها را هم در سال ۶۷ امام جنایتکارتان سلاخی کرد و این چند هزار پیرمرد و پیرزن بازنشسته هم دیگر نایی برایشان نمانده که بخواهند از مرز مهران تا تهران، ۳ روزه برسند و مادر ستار بهشتی را بزنند و به آلبانی برگردند!

عباس! همانطور که می بینی ضارب مادر ستار بهشتی خودی و یکی از ۵۷ تی های در قدرت است! همان فردی که افرادش در قزوین و اسلامشهر خون برایش ریختند، همان فردی که به فرمانش اوباش بسیجی یا زهراگویان در حمله به کوی دانشگاه دانشجویان را از بالکن به کف خیابان ها انداختند، همان فردی که در سال ۸۸ خطبه خون خواند و بیماران منحرف و سادیسمی اش را در کهریزک ها به جان مردم انداخت، همان فردی که در دی ماه ۹۶ از خشم شنیدن شعارهایی چو «رضا شاه روحت شاد» و «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» مردم را گلوله باران کرد، همان فردی که در آبان ۹۸ بر روی سر مردم ماهشهر گلوله ریخت و با اشاره ای هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد، ضارب مادر زنده یاد ستار بهشتی است!

عباس! بیخود برای خودت احتمالات و‌معادلات پیچیده درست نکن! میدانم با خودت میگویی هر چقدر هم نظام ما احمق باشد، باز نمی آید در این اوضاع برجام بازی، به یک پیرزن داغدار حمله کند! اما بگذار خیالت را راحت کنم، هر بار شما بیشتر از قبل ما ملت ایران را سورپرایز میکنید!

از روزی که نظام شما سینما رکس را آتش زد، تا روزی که ارتش شاهنشاهی ایران را خواسته یا ناخواسته برای اهداف شوروی سابق نابود کردید و سرانجام در شاهکار انقلابیتان، بوزینگانی چو تو سفارت آمریکا را اشغال کردند و چند نسل را به خاک سیاه نشاندید، ما مدام سورپرایز میشویم!

عباس، هم من میدانم و هم تو، تنها یک طرفدار اسلام ناب محمدی میتواند به روی یک مادر داغدار دست بلند کند! البته اگر فردا صدا و سیما چند ایرانی بخت برگشته را به عنوان عامل موساد و سیا و رضا پهلوی معرفی کرد، من تعجب نمیکنم!

عباس ایراد تو در این است که خیال میکنی گوهر عشقی چون یک پیرزن و یک مادر داغدار بی خطر است، چرا باید در این اوضاع برجام بازی توسط حکومت مورد ضرب و شتم قرار بگیرد! اما بگذار من به تو نکته ای را بگویم و آشکار را فاش کنم:

گوهر عشقی برای نظام خطرناک است چون اراده اش پولادین است و اهل تسلیم شدن نیست! این تسلیم نشدن او را میتواند «الگو» کند و این الگو شدن همان خطری است که سپاه اوباش آن را خوب درک کرده است و حاضر شده است برای حذف گوهر عشقی، چنین بی آبروتر شود! نظام رفتنی است عباس؛ قذافی را به خاطر بسپار!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها