سقوط ۱۳ برابری نسبت ارزش ریال ایران به ارز افغانستان در دهه اخیر

در سال ۲۰۱۰ میلادی یک دلار آمریکا برابر ۴۶ افغانی بوده است، دیروز یک دلار حدود ۷۸ افغانی معامله شد.

در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یک دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود، دیروز دلار حدود ۲۲۰۰۰ تومان معامله شد.

(منبع: تجارت فردا)

نیم نگاهی به شاخص های بنیادی اقتصاد افغانستان نشان میدهد که سقوط ارزش پول ملی ایران اجتناب ناپذیر نیست، بلکه ناشی از سیاست دولت بر مبنای خلق پول از هیچ (با ترفندهای مختلف) است.

به اشتراک بگذارید: