سقوط هلی کوپتر بسکتبالیست امریکایی

بسکتبالیست معروف امریکایی کوبی بریانت بهمراه چند ورزشکار دیگر در حادثه سقوط هلی کوپتر شخصی اش درگذشت.

منبع خبر

به اشتراک بگذارید: