سفیر آمریکا در آلمان (به فارسی و انگلیسی): شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان در توییتی که خودش به فارسی هم ترجمه کرد نوشت:

او همزمان یک گزارش برای خزانه داری آمریکا در مورد افراد و شرکتهایی که در یک نشست برای تجارت با ج.ا. در بروکسل شرکت کرده بودند فرستاد:

به نظر من باید تمام این افراد و گروهها را در لیست تحریم بگذاریم. باید اطمینان حاصل کنیم که دستشان از بازار آمریکا کوتاه میشود. یا (تجارت با) ایران یا آمریکا، ولی نه هر دو با هم – تصمیم با خودشان است.

ریچارد گرنل


به اشتراک بگذارید: