سفارت اسرائیل در مراکش بعد از ۲۰ سال باز گشایی شد (کلیپ کوتاه انگلیسی)

همزمان کنسولگری اسرائیل در دبی ۲ هفته بعد از افتتاح سفارت اسرئیل در در ابوظبی افتتاح شد.

به اشتراک بگذارید: