سرگرد محمود دهناد

سرگرد محمود دهناد متولد 1313 سرگرد ژاندارمری قصر شیرین و سرپل ذهاب در زمان شاه بود . سرگرد دهناد متاهل بود و سه فرزند دختر داشت . او پس از انقلاب بازداشت شد و اول شهریور ماه 58 درست در زمانی که خلخالی در کردستان و کرمانشاه مشغول اعدام مبارزین بود توسط خلخالی محاکمه شد . کل دادگاه بیست دقیقه بیشتر طول نکشید و خلخالی بدون اینکه سرگرد دهناد وکیل داشته باشد یا بتواند از خود دفاع کند به اتهام سرکوب انقلابیون سرپل ذهاب برای او حکم اعدام صادر کرد . سرگرد دهناد در سحرگاه اول شهریور 58 در زندان سرپل ذهاب تیرباران شد .

منابع : سایت بنیاد برومند

سرگرد محمود دهناد

به اشتراک بگذارید: