بپاخیزید فرزندان میهن، روز سرفرازی فرا رسیده‌!

مناسبتی مانند «پنج دی» در پیش است و ما هنوز نمیتوانیم از این عادت انتشار مطالب «بی ربط» دست برداریم! کاملا بدون مناسبت من به یاد سرود ملی فرانسه (مارسییز) افتادم، که چند خط آن را اینجا با یک ترجمه باب میل خودم میگذارم:

بپاخیزید فرزندان میهن،
روز سرفرازی فرا رسیده‌!
ستم پیشگی در برابر ما
بیرق خونینش را برافراشته.

,Allons enfants de la Patrie
!Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
.L’étendard sanglant est levé

به سوی اسلحه، شهروندان،
گردان‌های خود را تشکیل دهید،
گام بردارید، به پیش!

,Aux armes, citoyens
,Formez vos bataillons
!Marchons, marchons

چه می خواهند این گله مزدوران،
این خائنان، این حاکمان دسیسه‌گر؟
برای کیست این زنجیرهای نفرت انگیز،
این آهنهای از دیرباز آماده شده؟
هم میهنان، برای ما! چه توهینی
چه خشمی این باید برانگیزد!
این ما هستیم که آنها در سر دارند
به بندگی عهد عتیق باز گردانند!

,Que veut cette horde d’esclaves
?De traîtres, de rois conjurés
,Pour qui ces ignobles entraves
?Ces fers dès longtemps préparés
Français, pour nous, ah! quel outrage
!Quels transports il doit exciter
C’est nous qu’on ose méditer
!De rendre à l’antique esclavage

بلرزید، مستبدان، و شما حقه بازان
ای مایه ننگ همگان،
بلرزید! توطئه های مام میهن فروشتان
سرانجام جزای خود را دریافت خواهند کرد!
همگان سرباز شده اند تا با شما بجنگند،
اگر قهرمانان جوان ما بر خاک افتند،
خاک نوجوانانی تولید خواهد کرد،
در کمال آمادگی برای نبرد با شما!

Tremblez, tyrans, et vous perfides
,L’opprobre de tous les partis
Tremblez! vos projets parricides
!Vont enfin recevoir leurs prix
,Tout est soldat pour vous combattre
,S’ils tombent, nos jeunes héros
,La terre en produit de nouveaux
!Contre vous tout prêts à se battre

ای عشق مقدس به میهن،
بازوان انتقامگیر ما را رهبری کن، یاری کن.
آزادی، ای معشوقه آزادی،
با مدافعانت همرزم شو.

,Amour sacré de la Patrie
.Conduis, soutiens nos bras vengeurs
,Liberté, Liberté chérie
.Combats avec tes défenseurs

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها