سرهنگ ناصر قلی هوشمند

سرهنگ ناصر قلی هوشمند پسر سرتیپ هوشمند شهردار تهران در زمان رضا شاه و برادر همسر اول فردوست بود . او معاون رئیس ساواک اصفهان در دوران انقلاب بود . پس از انقلاب قصد فرار به پاکستان را داشت اما فردوست به او گفت که با قدوسی دادستان انقلاب در موردش صحبت کرده و چون دست سرهنگ هوشمند به خون آلوده نیست میتواند خودش را معرفی کند . پس از انکه خودش را معرفی کرد قدوسی در تماس با امید نجف آبادی دادستان انقلاب اصفهان خواهان ازادی اش شد و در 19 فروردین 58 هنگامی که در حال انتقال به تهران بود در جاده قم ظاهرا ازاد شد اما از پشت سر با ژ3 توسط پاسدارها به گلوله بسته شد و کشته شد. مشخص نیست که آیا به دستور غیر مستقیم امید نجف آبادی کشته شد یا توسط خود پاسدارها خودسرانه کشته شد

منابع : https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها