سرلشکر بازنشسته کمال نظامی (قربانیان جمهوری اسلامی)

سرلشکر بازنشسته کمال نظامی ( روز و سال تولد نامشخص) دوران دبیرستان را در دبیرستان نظام گذرانده و سپس وارد دانشکده افسری شده بود . او مدتی وابسته نظامی سفارت ایران در راولپندی پاکستان و فرماندار نظامی قم تا یک ماه پیش از انقلاب بود . در 25 بهمن 57 و پس از پیروزی انقلاب با وجودیکه سرلشکر نظامی بازنشست شده بود درخواست داده بود که دوباره به سرکار برگردد تا بتواند خدمت کند . با اینحال مدتی پس از انقلاب در سال 58 او را بازداشت کردند و در دادگاه بدوی به حبس طولانی محکوم شد اما درخواست تجدید نظر داد و اینبار مدعی شدند دادگاه تجدید نظر به اسناد جدیدی از جنایات سرلشکر نظامی دست یافته و اینبار به اعدام محکوم شد . سرلشکر کمال نظامی در 25 اسفند 1358 در زندان مرکزی قم تیرباران شد .

منابع : https://books.google.com/books?id=gescDgAAQBAJ&pg=PT742&lpg=PT742&dq=%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&source=bl&ots=H_oXYZSBls&sig=ACfU3U3eaknlF3244anHQgWc8mZhBWKAEw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiw6LX8rL_lAhXWxMQBHQOyCv84ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&f=false

https://books.google.com/books?id=wcFODQAAQBAJ&pg=PT129&lpg=PT129&dq=%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&source=bl&ots=qFLN7muHNV&sig=ACfU3U1rh47j9Qv6tkcsYeX9kMqWnFOGJA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjvutPjrb_lAhUaxMQBHZhjBh44ChDoATAJegQICRAB#v=onepage&q=%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&f=false
به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها