سردار مصطفی ایزدی: کاندید ریاست جمهوری آمریکا (Pete Buttigieg) از قوم لوط است!

به اشتراک بگذارید: