سخنی با جمهوری خواهان و مشروطه خواهان و پیشنهادی برای شکل گیری اتحاد

از سال ۱۳۹۶ به بعد و پس از تظاهرات شکوهمند دیماه۹۶ در بیش از صد شهر علیه جمهوری اسلامی، شعار هوشمندانه ای توسط مردم طراحی و بکارگرفته شد. شعار جالب توجه مردم به ستوه آمده از نیرنگ اصلاح طلبان و ۲۰ سال عوامفریبی آنها عبارت بود از : “اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”. با سردادن این شعار عملا حیات سیاسی اصلاحات و احزاب آنها با هوشیاری توسط مردم از بین رفت. بطوری که پس از سردادن این شعار، اصلاح طلبانی که تا آن لحظه نقاب به چهره داشتند از پشت نقاب خویش بیرون آمده و علیه معترضین مواضع بسیار تندی اتخاذ کردند. در کنار این شعار در مدح و ستایش رضاشاه کبیر شعار دیگری از سوی مردم سرداده شد با عنوان : رضاشاه روحت شاد. پس از سردادن شعار رضاشاه روحت شد متاسفانه برخورد برخی مخالفین با این شعار به علل مختلف حاکی از نوعی واکنش منفی بوده است.بنابر این دوستان اعم از جمهوری خواه و حتی طیف های ناراضی درون حاکمیت با برداشت و سلایق شخصی اقدام به تفسیر این شعار نموده اند. این که آیا اعلام این شعار به معنی این است که ” نظامی می خواهیم که ایران را مدرن کند نه این که به ۱۴۰۰ سال پیش باز گرداند” یا ” این شعار به معنی بازگشت به پهلویسم نیست ” و… که جای تامل دارد مبنای مفسران گرامی جهت تفسیر شعار از جانب مردم چیست. انشالله که با نظرسنجی متقن توسط افراد صاحب صلاحیت تاویل مردم از این شعار برای همگان بر ملا شود. بدین ترتیب نوعی مقابله منفی توسط برخی جمهوری خواهان در خصوص شعار رضاشاه روحت شاد شکل گرفته است که به گمان بیشتر مقابله با جریان مشروطه خواهی از سوی مردم می باشد تا صرفا پرداختن به خود شعار. در اینجا این نکته حایز اهمیت‌ بسیار است که آیا جمهوری خواهان اعتقادی به رای مردم و نظام دموکراسی دارند یا خیر؟ اگر جواب منفی است که باید اسم جمهوری خواهی را در مورد جریان خود بکار نبندند و اگر جواب مثبت است ؛ از این رو پارادوکسی شکل خواهد گرفت که اگر غاطبه مردم با نظام جمهوری مشکل داشته باشند تکلیف چیست؟ از این رو از نظر نگارنده جمهوری خواهان عزیز باید تکلیف خود را در این خصوص مشخص و بطور شفاف اعلام کنند که آیا چنانچه مردم نظام مشروطه را برگزینند به آن تن می دهند یا خیر؟ به هرجهت مطالب بالا بیان شد تا یک نکته بسیار مهم به دوستان جمهوری خواه بگویم. بنابراین اگر مشکل خاصی با نظام جمهوری اسلامی ندارند که تکلیف مشخص است اما اگر محور اصلی مبارزه با جمهوری اسلامی و گذر از این نظام اهریمنی است؛ دعوای جمهوری و مشروطه در شرایط فعلی چه توجیهی خواهد داشت. اکنون نظامی ساقط نشده که گروه های مختلف در مورد آینده نظام سیاسی به مجادله پردازند؛ وقت، وقت سرنگونی جمهوری اسلامی است و فردای سقوط نظام فعلی باید به فکر نوع حکومت آینده پرداخت. هر روز و هر ساعت عمر جمهوری اسلامی علاوه بر خسارات مادی کشور موجب درد و رنج بیشتر مردم و بخصوص جوانان است. کاری نکنید که در تاریخ جمهوری اسلامی و علل عمر نکبت بار آن اسم من و شما نیز بر روی آن حک شود.در این صورت؛ بی شک آیندگان قضاوت شایسته ای از نیروهای برانداز فعلی نخواهند کرد. باعث تاسف است آنچه حیات جمهوری_اسلامی را تاکنون تداوم بخشیده نه قدرت این نظام بلکه تکثر و نزاع مخالفین جمهوری اسلامی است. در خصوص بحث نظام آینده مجالی در این مقال نیست اما پیشنهاد قابل اتکا این خواهد بود که تمام طیف های اپوزسیون فعلا بر سر عبور از جمهوری اسلامی توافق کنند و با تدوین یک نقشه راه بر سر تعیین سیستم حکومتی آینده توافق کنند. چراکه اختلاف بر سر چیزی که از اساس وجود ندارد نه تنها سودمند نیست بلکه آتش اختلاف بین مخالفین را نیز بیشتر خواهد کرد.بنابراین در شرایط فعلی ارجح این است که مخالفین ( بخوانید اپوزسیون_ نه اپوزسیون سنگ انداز ) بر سر محورهای کلی عبور از جمهوری اسلامی با احترام به موازین دموکراسی و حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی توافق نموده و با تصویب یک منشور حول شیوه تعیین نظام آینده و نهادهای تعیین کننده آن به توافق برسند. بدین ترتیب با کنار گذاشتن اختلافات بر سر نوع حکومت بخودی خود اتحاد شکل خواهد گرفت. اما در این بین ممکن است به جهت شکل گیری این اتحاد خواه نخواه مجبور شد از برخی گروه ها و فعالین که مطامع خود را بر سرنوشت میهن ارجح می دانتد؛ عبور کرد و چاره ای هم جز این نیست. از تکرار مکررات در خصوص صرر و زیان های بقای جمهوری اسلامی خودداری می کنم. و در پایان این نکته را یادآوری می کنم که برای من و شاید اغلب مردم اصولا نوع و اسم نظام شاید اولویت نباشد؛ اولویت سرنگونی جمهوری اسلامی است که کشور را در عرض چهل سال به ۱۴۰۰ سال پیش سوق داد و تمام پیشرفتهایی که با همت دولتمردان و اشخاص دلسوز در عرصه های فرهنگی، علمی و … بدست آمده بود؛ از بین برد و نابود کرد.

به اشتراک بگذارید: