سخنرانی آقای امیر طاهری روزنامه نگار ارشد در مراسم یکصدمین زادروز پادشاه در لندن

امیر طاهری: برای اینکه یک درک بهتری از این دوران ۳۷ ساله سلطنت محمد رضا شاه پیدا کنیم باید این رو به عنوان یک مجموعه ببینیم نه یک چیز تکه تکه و سلاخی شده. مثلا شما در تاریخ انگلیس از عصر الیزابت صحبت میکنید (Elizabethan age). به نظر من یک Mohammad Reza Shah age هم هست که در اون اگه نگاه بکنید ایران واقعا تغییر کرد, که البته زیر بنای اون رو رضا شاه گذاشته بود, زیر بنای رضا شاه رو هم انقلاب مشروطه گذاشته بود, زیربنای انقلاب مشروطه هم کوشش نسلهای متعددی از روشنفکران ایرانی بود که میخواستن ایران وارد دنیای معاصر بشه, و زیر بنای اونهم فرهنگ و تمدن قدیمی ایران بود. یعنی اینها همه به هم مربوط بودند. هیچ چیزی یکهو از آسمون نیفتاده بود.
دقیقه ۱۱ به بعد

به اشتراک بگذارید: