ستاد نیروهای مسلح هنوز هم تمام حقیقت را نمیگوید

در اطلاعیه ستاد ادعا شده:

در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی (ره) حرکت نموده و درهنگام چرخش، کاملاً در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می‌گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته

این که «یک مرکز حساس نظامی سپاه» در مسیر پرواز قرار داشته صحیح است، ولی اینجا هواپیمای اوکراینی هیچ تقصیری نداشته، اینها مرکز نظامی شان را با فاصله کم در امتداد باند فرودگاه کاشته اند!
جریان خیلی ساده این طور بوده که مکان یابی تاسیسات موشکی سپاه در حوالی بیدگنه (همانجایی که انفجار مهیب سال ۱۳۹۰ روی داد و تهرانی مقدم کشته شد) و طراحی فرودگاه خمینی با هم هماهنگ نشده بوده، سپاه پنهانکاری میکرده و در آخر مجبور شده با توسل به اسلحه حداقل جلوی اشتراک خارجی ها در کنترل فرودگاه را بگیرد.

علی ایحال این داستان جدیدی نبوده و اینها به اینکه دائم طیاره بالای سر شان بپرد عادت داشته اند، پس به عقل جور در نمیاید که انتظار هواپیمای مسافری را نداشته باشند.

بر خلاف آنچه این اطلاعیه القا میکند مقایسه با پروازهای قبلی همین هواپیما به همان مقصد نشان میدهد که بدون هیچ انحراف قابل ذکری در تراجکتوری عادی اش پرواز میکرده است:

این فرضیه هم که در شرایط ویژه آن زمان ممنوعیت خاصی وضع کرده باشند تایید نمیشود، از تصویر بعدی معلوم میشود که همه پروازها از آغاز آن روز (به وقت محلی) تا زمان پرواز هوا پیمای اوکراینی مسیرهای نرمال خودشان را داشته اند:

ضمنا از حمله به پایگاه آمریکایی (که درفاصله زیاد در ناحیه مرزی انجام شده) حدود پنج ساعت سپری شده بوده، جوابی نیامده بوده (اگر هم می آمده باید ابتدا از مرز به تهران میرسیدند)، پروازهای ترانزیت در نواحی مرزی به حالت عادی برگشته بودند، و از همان باند فرودگاه هم قبل از هواپیمای اوکراینی چند هواپیما در همان امتداد پرواز کرده بودند.

بنابراین هم از سمت مسئولین پدافند و هم از سمت هواپیما هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته که بتواند مسبب چنین خطای فاحشی شده باشد. پس فقط یک گزینه منطقی باقی میماند و آن اینکه بازیگر سومی در کاربوده است…

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها