زن بارگی امام حسن

آخوندها در طول قرن ها واقعیات و حقایق تاریخی را برای مردم بیسواد و ناآگاه ما وارونه کردند و از جنایتکاران تاریخ برای ما شخصیت های ناناز و دوست داشتنی ساختند. یکی اش همین علی است که در وحشی گری و آدم کشی  از داعشی های زمانه ما چیزی کم نداشته است.

شخصیت دیگری که بعنوان چهره ای معصوم و صلح طلب و خشونت پرهیز بخورد مردم ما دادند امام حسن بود. آخوندها هرجا که میخواهند در برابر منافع مادی و تجملات و عیش و عشرت، از مواضع خود کوتاه بیایند و بقول معروف نرمش قهرمانه بکنند به امام حسن اقتدا می کنند و می گویند ما که از امام حسن بالاتر نیستیم!

 

اما واقعیت صلح امام حسن چه بود؟

طبری در تاريخ معروف خود در جلد پنجم صفحه ٢٥١٧ مينويسد:

حسن ابن علی با معاويه صلح كرد به شرطی كه هرچه در بيت المال کوفه بود برگيرد و خراج (یعنی درآمدهای مالیاتی)شهر داربگرد هم (برای همیشه) به او تعلق گيرد.

ابن اسعد واقدی در جلد پنجم  كتاب طبقات در صفحه ٣٣ نوشته است :

معاويه بيت المال را كه در ان هنگام ٥-٦ مليون بود به حسن واگذار كرد و ايشان ان مبلغ را براي تدارك سفر خود و خانواده خود به مدينه تصرف كرد، و پس از ان معاويه ساليانه مبلغ ١ ميليون درهم مستمری مقرر كرد و امام حسن پس از ان ده سال زيست.

ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮﯼ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ (ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮﻩ) ﺭﺳﯿﺪ.(ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺟﻠﺪ ۴ ، ﺻﻔﺤﻪ ۸۸ )

 همانطور كه ديديم صلح امام حسن برای پول و راحتی مال دنيا و خوشگزرانی بوده و نه نرمش قهرمانانه و دروغهای شاخدار روحانيون شيعه.

امام حسن بعد از این صلح زندگی تجملاتی را فراهم کرد و کارش همخوابگی با کنیزان زیبا روی پارسی و سپس فروش آنها در بازار برده فروشان بود. در واقع تجارت خرید و فروش کنیزان در انحصار امام حسن بود.

ابن اسعد واقدي در كتاب طبقات در اينمورد اورده:

امام حسن بيش از نود زن به همسري برگزيد و به او لقب طلّاق (طلاق دهنده) داده بودند.

واقدي نقل ميكند كه : علي(ع) بر روی منبر فرموده است، اي مردم كوفه به حسن ابن علي زن ندهيد كه بسيار طلاق دهنده است.

 كتاب مناقب مينويسد : امام حسن دختر عبدالرحمن ابن حارث را خواستگاري كرد، عبدالرحمن پس از اندكي سكوت گفت: بخدا قسم عزيزتر از تو نزد من نيست ولي تو ميداني دخترم پاره تن من است و تو ميداني كه زنان زيادي طلاق ميدهی، ميترسم تو او را طلاق دهی و از تو رنجيده شوم زيرا تو پاره تن پيامبر خدايی.

 اگر شرط ميكنی دخترم را طلاق ندهی موافقت ميكنم، انگاه امام حسن برخاست و خارج شد و شنيدند كه زير لب ميفرمود عبدالرحمن ميخواهد دخترش را طوق گردن من كند.

  كافي به نقل از امام صادق مينويسد: كه امام حسن تعداد ٥٠ زن طلاق داد و حضرت امير مردم را از زن دادن به وي منع كرده بود.

 در کتابی خواندم که نویسنده برای زن بارگی امام حسن خواسته بود ماله کشی کند. نوشته بود دلیل اینکه امام حسن زیاد زن داشته این بوده که زنان مدینه خودشان را به او عرضه میکردند چون پیامبر سینه امام حسن را بوسیده بوده و آنها هم میخواستند جای بوسه پیامبر را ببوسند!!!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها