زن از نگاه رفسنجانی

در سالهای دهه شصت بیشتر کسانی که تحولات سیاسی ایران را دنبال میکردند خطبه های نماز جمعه رفسنجانی را از طریق رادیو گوش میدادند. این یکی از آن خطبه هاست که در سال ۶۳ ایراد شده و رفسنجانی حرف هایی درباره آزادی زن در غرب و در دوره پهلوی می زند که تفاوتی با نظرات علم الهدی و حسنی امام جمعه ارومیه و مکارم شیرازی و بقیه عقب مانده های حوزه قم ندارد. او میگوید در زمان شاه زن های بی حجاب آنقدر ناخن هایشان را بلند می کردند که شبها بخاطر اینکه بدن شوهرانشان را زخمی نکنند دستانشان را توی کیسه میکردند!

و در جایی دیگر در این خطبه میگوید در یکی از سفرهای خارجی یک مجله خارجی را میخواندم! که یک عکس از تظاهرات زنان دانمارکی را نشان میداد که از دولت میخواستند آزادی ما را بگیرید و بگذارید به آشپزخانه ها برگردیم!!

به اشتراک بگذارید: