زنگ خطر: منشور جعلی و دروغین

باور کردنی نیست در قرن بیست و یکم و در عصر اینترنت و ارتباطات، در روز روشن منشوری تقلبی به نام اصناف و گروههای داخل کشور منتشر شود و نه تنها دروغ بودنش مورد انتقاد قرار نمی گیرد بلکه مورد حمایت عده ای از افراد نیمه موجه و ناموجه قرار می گیرد و صد افسوس که رسانه های فارسی هم آنرا پوشش دادند بدون اینکه آنرا راستی آزمایی کنند.

کسی که ذره ای هوش سیاسی دارد فورا با دیدن لوگوهای دست ساز و ناشیانه منتسب به گروهها می فهمد چنین منشوری از اساس تقلبی است. برخی از این گروهها اصلا وجود خارجی ندارند و یکی دو گروه هم که فهمیدند نام شان مورد سواستفاده قرار گرفته فورا تکذیب کرده اند و احتمالا بقیه هم اگر وجود داشته باشند روح شان از این حقه بازی خبر ندارد.

ابتدا شخص ساده لوح و کم عقلی مثل شیرین عبادی از این منشور تقلبی حمایت کرد که جای تعجبی نیست. شما یک ورق سفید یا یک تکه روزنامه هم بگذارید جلوی این شخص، آنرا امضا می کند.

بعد یکسری افرادی که هنوز دل در گرو رژیم دارند از آن حمایت کردند مثل علی افشاری، شریعتمداری و یا بد نام هایی مثل نایاک، شادی امین و احزاب تجزیه طلب و تروریستهای فدایی. 

شگفت آور اینکه حامد اسماعیلیون و علینژاد هم آن را تلویحا حمایت کردند.

اکنون یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی وطن پرست باید پیدا شود و برود سراغ این افراد و بپرسد منشا این حقه بازی چه کسی بود؟ مگر میشود در روز روشن چنین کلاهبرداری صورت بگیرد و کسی پاسخگو نباشد؟

    نایاک

به اشتراک بگذارید: