زندگی خارجی ها در تهران

در دوره ناصرالدین شاه، فقط پنج کشور در تهران نمایندگی سیاسی داشتند: روس، انگلیس، فرانسه، اتریش و عثمانی.

هیچ تاجر و بازرگان خارجی در تهران زندگی نمیکرد. بغیر از نمایندگان سیاسی، دو سرهنگ، یک سرگرد، دو سروان و هشت ستوان و ستوان دوم اتریشی نیز در تهران زندگی میکردند که قشون ایران را آموزش می دادند. یک سرهنگ قزاق و دو ستوان روس هم معلم سواره نظام تهران بودند.

نظامیان ایرانی به همراه افسران اتریشی در دوره قاجار

خارجی های مقیم دیگر مقیم تهران، معلم هایی بودند که از سوی دولت ایران برای تدریس در دارالفنون استخدام و دعوت شده بودند. در صرافخانه نیز سه چهار مهندس حضور داشتند. همچنین چند مبلغ مسیحی امریکایی و چند نفر انگلیسی در تلگراف خانه نیز کار میکردند.

خارجی های مقیم تهران همه می گفتند که زندگی در اینجا سخت می گذرد. انها لباس و وسایل مورد نیاز روزانه، اسباب زندگی، مشروب و مواد غذایی و دارو را از کشور خودشان می آوردند و از زندگی در تهران چندان راضی نبودند. چیزهای دیگر هم مانند میز و صندلی و پرده و اسباب خانه آنها از اروپا می آمد. مبلمان خوب در ایران نبود و چوب و مصالح مرغوب در اینجا یافت نمی شد.

اما در عوض سفارتخانه های روس و انگلیس درتهران ساختمان های بزرگ و عالی داشتند. این سفارتخانه ها در منطقه ای خوش آب و هوا قرار داشت و چشمه آب گوارا از میان حیاط آنجا عبور میکرد. محوطه وسیع با باغ میوه و استخر نیز مزید بر این زیبایی ها شده بود. بسیاری از اعضای سفارت در همان محوطه سفارت زندگی میکردند و از این همجواری راضی بودند. روزهای شنبه ویا یکشنبه همه خارجی ها در یکی از این باغ ها جمع میشدند و خوشگذرانی میکردند.

گزیده ای از سفرنامه یوشیدا ماساهارو به ایران- ص 171

به اشتراک بگذارید: