زرشک! (حمله نمایشی سپاه)

حمله موشکی دو ساعت پیش اوج خیمه شب بازی بود، هدف آشکارا خسارت حداقلی بوده است!

اگر چند نفر از همان تروریستهای حشد الشعبی غافلگیرانه با خمپاره به چند مرکز آمریکایی حمله میکردند به مراتب بیشتر تلفات میداد.

این حمله از نظر نظامی یک شکست تمام عیار بود، نه تلفات و نه خسارات عمده ای داشت.

نکته این نیست که سپاه بهتر از این نمیتوانست، کاملا برعکس، اینها اصلا قصد کار جدی نداشته اند.

مشکوکتر از همه اینکه درست قبل از حمله پروازها در آن منطقه قطع شده بود، ولی بعد از حمله از سر گرفته شد!

خطاب به همه طرفین: خر خودتانید…

به اشتراک بگذارید: