زخم هلاکت به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی زده شد!

همه اتفاقات بزرگ دنیا با یک اشتباه محاسباتی کوچک اتفاق می افتد.

جمهوری اسلامی با دست خود در عملیات «انتقام سخت» گور خودش را کند.

جمهوری اسلامی با پرتاب دو موشک به هواپیمای مسافربری اکراین ۱۷۶ مسافر را به کشتن داد.

غافل از آنکه ترکش های دو موشک رها شده، به پاشنه آشیل خودش اصابت کرده و بزودی باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شود.

شمارش معکوس آغاز شد.
تبریک به همه براندازان


به اشتراک بگذارید: