رژیم گروگان گیر و یاغی

 
کایلی مور، گروگان استرالیایی در بند جمهوری اسلامی، خبر داده که دلیل زندانی بودنش قبول نکردن پیشنهاد جاسوسی برای رژیم ملایان است.
به اشتراک بگذارید: