رژیم زن ستیز آخوندی، عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل

واقعا باید گل گرفت در آن سازمان ملل را که با پول و لابی میشود چنین اتفاق مسخره ای را رقم زد. در ایران اصلا زن حق ندارد دوچرخه سوار بشود و یا در استادیو به تماشای فوتبال برود بعد این کثافتها چنین رژیم را به کمیته مقام زن انتخاب کرده اند. واقعا تف بر این سازمان های بی در و پیکر تحت سیطره چپ افراطی و گلوبالیسم جهانی.

به اشتراک بگذارید: