رونمایی از تاکسی هوایی در کره جنوبی

دو نوع نگاه به زندگی وجود دارد: عده ای دنبال رسیدن به رفاه و آسایش و پیشرفتند و عده ای دیگر هرچه در توان دارند را در خدمت دشمنی و توطئه بکار می گیرند.

کره جنوبی از پهپاد برای رفاه و آسایش شهروندان بهره می گیرد و حکومتهای فاشیستی مثل جمهوری اسلامی و کره شمالی اگر هم پهپاد گیرشان بیاید از آن برای توسعه ایدئولوژی و یا جاسوسی و سرکوب و توطئه علیه دیگران استفاده می کنند.

به اشتراک بگذارید: