قیام ملی ۲۸مرداد به روایت روزنامه اطلاعات

چپی ها و مصدقی ها در سالهای اخیر آنقدر داستان و افسانه دروغین درباره اتفاقات ۲۸ مرداد و سرنگونی محمد مصدق گفته اند که نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از تحصیلکرده های ما نیز آن داستانها را باور کرده اند.

من هم مثل خیلی از افراد تا همین اواخر خیال می کردم محمد مصدق یک شخصیت ملی بود که به پشتوانه مردم توانست نفت را ملی کند ولی امریکا و شاه او را کنار زدند و نام این عمل را کودتا گذاشتند. ما هیچوقت نپرسیدیم که کنار گذاشتن نخست وزیر از اختیارات شاه بود و به چه مناسبت تعویض یک نخست وزیر کودتا نام دارد. همچنین چپ ها و توده ای ها نقش امریکا و سازمان سیا در سرنگونی مصدق را بیش از آنچه واقعیت داشت بزرگ می کردند و اشاره ای به ناخشنودی مردم از مصدق نمیکردند و هنوز هم زیر بار واقعیات و اسناد تاریخی نمی روند. همه اسناد نشان میدهد مصدق هیچ قدمی برای آسایش و زندگی مردم ایران برنداشت بلکه برعکس وضعیت زندگی مردم آشفته تر و بدبخت تر کرد.

اخیرا موفق شدم کتاب ۴۱۰۰ صفحه ای «سیاهه دولت ملی» را بخوانم. این کتاب درواقع خبرهای روزانه روزنامه اطلاعات را از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ جمع آوری کرده و بدون هیچگونه تفسیر و تحلیل آنها را جمع آوری و منتشر کرده است بطوریکه خواننده را دقیقا در میانه حال و هوا و شرایط روز آن سالها قرار میدهد. یادآوری میشود که روزنامه اطلاعات در آن زمان گرایش به مصدق داشته و روزنامه مخالف نبوده، با این وجود شما براحتی به درستی و نادرستی اتفاقات پی می برید.

طبق گزارش خبری روزنامه اطلاعات، سرنگونی مصدق توسط کودتا نبود بلکه بروز خشم متراکم شده مردم بساط حکومت استبدادی مصدق را در کمتر از هفت هشت ساعت برهم ریخت. مردم هم از نابسامانی های بوجود آمده توسط دولت مصدق خسته شده بودند و هم اینکه احساساتشان بخاطر اقدامات حزب توده جریحه دار شده بود.

قبل از اینکه روایت روزنامه اطلاعات را باهم بخوانیم، یادآوری می کنم که در تاریخ ۲۵ مرداد سرتیپ نصیری (آن زمان سرهنگ بود) و عده ای دیگر از افسرانی که توسط مصدق بزور بازنشسته شده بودند قصد سرنگونی مصدق را داشتند که طرح شان به شکست انجامید و دستگیر شدند چون پشتوانه مردمی نداشتند. همین موضوع باعث شد که مصدقی ها و حزب توده به خیابانها ریختند و هرمغازه ای که عکس شاه را داشت به آتش کشیدند و مجسمه ها را پایین کشیدند و نام خیابانها را از رضا شاه و خانواده پهلوی به استالین و لنین و مصدق تغییر دادند و خواستار پایان دادن به نظام پادشاهی شدند.

ابتدا نگاهی به وضعیت کشور یکروز قبل از سقوط مصدق نگاهی کنیم: اطلاعات ۲۷مرداد ۱۳۳۲:

اکنون روایت خبرنگار روزنامه اطلاعات از نحوه سقوط مصدق : اطلاعات روز شنبه ۳۱ مرداد ( چون از چهارشنبه تا شنبه همه جا تعطیل بوده):

روز چهارشنبه مردم تهران و شهرستانها با تظاهراتی که در کشور ما کم نظیر داشت، بطرفداری از شاهنشاه قیام کردند و به فاصله چند ساعت دولت مصدق را ساقط کردند و مراکز حساس را بدست گرفتند و آغاز زمامداری سرلشگر زاهدی اعلام گردید. این قیام و  حرکت کردندو … عمومی تنها محدود به یک حزب یا جمعیت متشکل نبود. این قیام از طرف دهها هزار نفر مردمی صورت گرفت که همدیگر را نمی شناختند و  آنکه قبلا صحبتی با هم کرده باشند در راه یک هدف متشکل شده بودند. این قیام منحصر به افراد عادی غیرنظامی یا افراد ارتشی نبود. سرباز، پاسبان، افراد عادی، اشخاصی که کمتر وارد سیاست هستند، ط

علت شروع تظاهرات این بود که مردم جنوب شهر شنیده بودند عناصر چپ قصد دارند کاشی های لوحه خیابانها را کنده و بجای آن اسامی دیگری بنویسند برای جلوگیری از این کار اجتماع کردند. همچنین در شهر منتشر شد که عناصر چپ قصد دارند پرچم حزب توده را در بالای مراکز دولتی نصب کنند.

انتشار این خبرها در شهر باعث شد هیجان شدیدی در مردم بوجود آید که اولین انعکاس آن، حرکت دسته جمعی مردم از نقاط مختلف شهر با شعارهایی نظیر « زنده باد شاه»، «مرگ بر حزب توده» و… در خیابانها راه افتادند و به طرف میدان های مرکزی شهر حرکت کردند و…

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
9 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها