رهنمودهای امام برای باردار کردن کنیز

علی بن محمد از محمد بن صالح روایت کند که :

کنیزی داشتم که از او خوشم می آمد. به حضرت امام مهدی (عج) نامه نوشتم و از آنحضرت خواستم با علم کامل خود مرا در امر حامله کردن آن کنیز راهنمایی کند.

جواب آمد (چطوری و چگونه؟ معلوم نیست): باردارش ساز! خدا هرچه خواهد می کند!

پس با آن کنیز نزدیکی کردم و آبستن شد. سپس بچه را سقط کرد و خودش هم مرد.

اصول کافی- بخش الحجه- باب مولد الصاحب علیه السلام

مسئلتن:

قضیه چی بوده؟ یعنی اون عرب گردن کلفت نمی دانسته چجوری کنیز بیچاره را حامله کند و باید طرز کار را از امام موهوم بپرسد؟

احتمالا اون مرد عرب به کنیز خردسال و ضعیفی تجاوز کرده و آن بدبخت فلک زده نتوانسته زایمان کند و هم خودش و هم طفل داخل شکمش فوت کرده اند. آنوقت آن مرد عرب پولی به یکی از آخوندها مثل شیخ کلینی داده که برایش بنویسد که اجازه آبستن کردن طفل معصوم را امام زمان داده.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها