رهبر نفهم انقلاب اسلامی و توهم فهمیدن!

حرفهای اخیر خامنه ای در نفهمیدن مردم را میتوان فقط با اشاره به نمونه انقلاب ۵۷ و آن نسلی که این آدمخواران را بر ایران حاکم کرد، درست خواند؛ گر نه نسلی که فرسنگ ها از رهبر دیوانه جمهوری اسلامی جلوتر است را نمیتوان نفهم خطاب کرد!

آن دختر دبستانی که عکس دو رهبر ابله انقلاب را از کتاب هایش پاره میکند و بر تخته سیاه ها، زن، زندگی، آزادی مینویسد، هم خوب میبیند، هم خوب میفهمد!

کیان پیرفلک که خدایش رنگین کمانی است، از هزاران آیت الله و فیلسوف های مسلمانی چو عبدالکریم سروش فهم و درکش بیشتر بود و رهبر دوزاری و الدنگ جمهوری اسلامی حق ندارد به نسل این کودکان وطن پرست توهین کند!

آقای کودک کش، رهبر مفلوک جمهوری اسلامی، نمیدانم صحبت های سارینا اسماعیل زاده را که اوباش تو در خیابان به قتل رساندند را تا کنون شنیده ای؟ آیا صحبت های مادر کیان پیرفلک را بر سر مزارش شنیده ای که فریاد میکشد :

کیان کودک من از صدای قرآن خوشش نمی آمد و برایش قرآن نخوانید!؟

آیا حکایت قتل اسرا پناهی را در اردبیل شنیده ای؟ نوگل یتیم و ۱۵ ساله ای که وقتی با خواندن اجباری سرود سلام درمانده تو روبرو میشود، ساکت نمی نشیند و مرگ بر دیکتاتور سر میدهد و سرانجام توسط اوباش تو زخمی و در بیمارستان به قتل میرسد….

درمانده وامانده، نمیدانم وقتی حکم به قتل فرزندان ایران زمین میدهی، آیا زندگی آنها را هم ملیجک هایت برایت بازگو میکنند یا خیر؟ آیا چیزی از دستهای شکسته مجید رضا رهنورد شنیده ای؟

همان سردار ایران پرستی که به وقت مرگ به ریش نجس و خون آلود تو و امامان خوک صفتت خندید و با عظمتش تو و پرچم سیک نشان جمهوری اسلامی را با دست شکسته اش کیش و مات کرد، چیزی میدانی؟

آیا از سرگذشت نیما نوری که پیش از قتل توسط وحوش تو در اینستاگرام اعلام کرده بود حاضر است به خاطر ایران بمیرد، چیزی شنیده ای؟

درمانده، تو و نسل کثیفی که خمینی و امثال تو را رهبر و رییس جمهور کرد، رو به انقراض هستید. شهاب سنگ دهه هشتادی شما دایناسورها را منقرض خواهد کرد و در تاریخ از تو به عنوان رهبر کودک کش حکومتی یاد میشود که کشوری آباد و آزاد و غنی را تحویل گرفتند و پس از ۴۴ سال اقتصادش را به جایی رساندند که جیبوتی هم از ما جلوتر باشد!

هرچقدر به سخنرانی اخیر تو کوتوله فکر میکنم، نفهم تر از تو و آن کسانی که تو و خمینی را رهبر کردند، کسی را نمیبینم!

دیر یا زود دهه هشتادی ها و دهه نودی ها تو و پس ماندگان انقلاب کذایی ۵۷ و جمهوری ناقص الخلقه برآمده از رحم آن را به فاضلاب تاریخ روانه خواهند کرد! نفهم!

به اشتراک بگذارید: