رقم ناچیز افزایش حق مسکن کارگران و مقایسه با حق مسکن نمایندگان مجلس

حق مسکن یک کارگر را با میزان حق مسکن یک نماینده مجلس مقایسه کنیم. به هر نماینده مجلس ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه تامین مسکن داده شد. این نمایندگان بعد از بحث‌های بسیار، هزینه مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان اضافه کردند.

ایران کارگر– روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، هیئت دولت طرح افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کرد. طبق مصوبه دولت حق مسکن کارگران با ۵۰ درصد افزایش از ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید.

جدا از اینکه کارفرمایان تا چه حد مقید به پرداخت اضافه حق مسکن باشند، مسئله مهم‌تر ناچیز بودن آن است. افزایش حق مسکن کارگران در برابر اجاره‌بهای یک خانه بسیار ناچیز است. اجاره‌بهای یک خانه ۴۰ متری در دور افتاده‌ترین استان، حداقل ۲ برابر این مبلغ است.

آمارهای رسمی، از تورم ۵۰۰ درصدی مسکن در سه سال گذشته خبر می‌دهند. درواقع اگر حق مسکن در طول زمان افزایش یافته است. هزینه‌های مسکن در طول همین زمان، دو برابر آن یا حتی بیشتر افزایش یافته است. پس این رقم‌ها دیگر نمی‌تواند کمکی به حال کارگرانی باشد که اکثراً خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند.»

برای درک بی عدالتی نهادینه در این نظام، بهتر است افزایش حق مسکن یک کارگر را با میزان حق مسکن یک نماینده مجلس مقایسه کنیم. مجلس در تابستان ۹۹، مصوبه کمک هزینه مسکن نمایندگان مجلس را تصویب کرد.

برابر این مصوبه به هر نماینده مجلس ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه تامین مسکن داده شد. این نمایندگان بعد از بحث‌های بسیار، هزینه مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان اضافه کردند. یعنی حق مسکن یک کارگر بایستی یک هزارم حق مسکن نماینده مجلس باشد!! 

به اشتراک بگذارید: