رفیق آیت الله خامنه ای

عصر آقاى فلاحیان وزیر سابق اطلاعات آمد. تحلیلى از محور فعالیت جریان‌هاى ضدولایت‌فقیه و منجمله روزنامه جامعه، ارایه داد. معتقد است که مخاطب رهبرى در مشهد این روزنامه بوده و از مواضع تبلیغى دولت براى پوشش ضعف و اداره کشور انتقاد داشت. نقل‌کرد که استالین به رؤساى جمهورى‌هاى شوروى، سه نامه دربسته مى‌داده که در هر شرایطى، یکى را باز کنند و آن را عمل کنند:

۱- هنگام شروع کار که دستور این بوده، کارهاى گذشته به شدت محکوم شود.
۲- اگر نتوانستند کار مهمى انجام دهند، خبر از تشکیل گروه‌هاى کارى براى بررسى و طرح اصلاحات آینده بدهند و بگویند مخالفان مانع کارند.
۳- اگر باز هم موفق نبودند، استعفا بدهند.

منبع: خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۷

به اشتراک بگذارید: