رفاقت طالبان و جمهوری اسلامی؛ بی شرمی که نقطه پایانی بر آن نمیتوان متصور شد

اگر تا دیروز رفاقت و رفت و آمد اعضای طالبان به ایران در خفا صورت میگرفت و رژیم صحبت های دولتمردان آمریکا درباره این رابطه شوم را دروغ و اتهام های بی اساس مینامید، اما امروز در روز روشن رژیم آدمکش و جنایتکار جمهوری جنایت، تو گویی هیچ شرمی ندارد که رفاقتش را با جنایتکارانی پست تر از خودش علنی کند و بی بی سی فارسی هم ذوق زده از قدرت داشتن اسلامیون در خاورمیانه پر آشوب، همچنان به بریتانیای اسلام گستر نوید بدهد که حالا حالا ها از این ابلهان مفید سود میبریم…

به اشتراک بگذارید: