رضا پهلوی: شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و دیگر جان‌باختگان یک مسوولیت شهروندی است

آقای رضا پهلوی در صفحه توئیتر خود نوشت:
شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و دیگر جان‌باختگان راه میهن، یک وظیفه اخلاقی و  مسوولیت_شهروندی است. بار دیگر با شهیدان‌مان پیمان می‌بندیم که راه‌شان را تا آزادی ایران ادامه می‌دهیم.

که اندر شب تیره خورشید بود
جهان را ازو دل پرامید بود


این مراسم در روز پنجشنبه 5 دیماه ساعت 2 بعد از ظهر در قطعه 26 ردیف 13 واقع در بهشت سکینه ی شهرستان کرج، برگزار شود.

به اشتراک بگذارید: