رضا شاه روحت شاد

رضا شاه فقط 12 سال در قدرت بود. البته چند سال اولش درگیر سرکوب تجزیه طلبان در خوزستان و لرستان و دیگر نقاط کشور بود. کشور ویرانه ای بیش نبود. درآمد نداشت. صنعت نفت دست انگلیس بود. رضا شاه چون یک فرد وطن پرستی بود و افراد وطن پرست را در اطراف خویش جمع کرده بود توانست ایران را بسازد.

اکنون مقایسه کنید رژیم منحوس آخوندها را که کشوری مثل دسته گل را تحویل گرفتند و بیش از هزار میلیارد دلار نفت و پتروشیمی و مس و خاک و سنگ فروختند اما در برخی از استانها حتی یک بیمارستان هم نساختند. حتی به بیمارستانهایی که در زمان آن پدر و پسر ساخته شده بود رسیدگی نکردند. (عکس بالا مربوط به بیمارستانی است در لردگان)

من فقط مانده ام چگونه هنوز عده ای در خارج کشور از این گوساله ها حمایت می کنند؟

به اشتراک بگذارید: