رضا حامدی

رضا حامدی متولد خمین و یکی از هواداران مجاهدین خلق به حساب می امد . او کتابفروشی کوچکی به نام طالقانی داشت و هواداران سازمان در خمین جلساتشان را معمولا در این کتابفروشی برگزار میکردند . روز 23 فروردین 1359 یک عضو کمیته با یوزی رضا حامدی را به رگبار گلوله بست و کشت . جسدش فوری به غسالخانه اراک منتقل شد و سپاه به خانواده اش اعلام کرد که وی بر اثر تصادف مجروح و پیش از رسیدن به اراک فوت کرده است . با اینحال خانواده رضا با دیدن لباس سوراخ سوراخ شده اش متوجه شدند که قضیه چیز دیگری است و روز سه شنبه 6 خرداد 59 مسعود رجوی به دیدن خانواده حامدی رفت و انها هم لباس رضا حامدی را به مسعود رجوی دادند.پس از کشته شدن رضا حامدی گروهی از هواداران سازمان به غسالخانه رفته و از پیکرش عکس میگیرند که در عکس جای 5 گلوله مشخص است.

منابع: http://pishtazmarkazi.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

http://www.aftabkaran.com/archive/maghale.php?id=1749
به اشتراک بگذارید: