ربات های آلبانی و مغزهای زنگ زده و‌ مبارزه با جنایتکاری به نام رییسی و فراموش کردن اینکه هر ۷ نفر جنایتکارند!

من هنوز هم داستان بمب گذاری تروریست های جمهوری اسلامی را در تجمع مجاهدین منفور درک و هضم نکرده ام. در ایران امروز اگر نگویم منفور تر از آخوندها در چشم نسل جوان همین مجاهدین هستند، اغراق و حرفی از روی کینه نیست.

فارغ از تمام حماقت هایی که این ابلهان در زمان پیش از انقلاب کردند و باعث به قدرت رسیدن خمینی شدند، سبک زندگی و این داستان غیب شدن رهبر سقط شده و امام زمانشان یک طرف، آن لچک مریم و عزاداری برای امام حسین و خوشحالی برای مبعث محمد تازی و خلاصه در مذهبی بودن یک پا جلوتر از جمهوری اسلامی بودن، همه و همه دلایل قانع کننده ای است که نسل جوان از این اوباش و تروریست های کرک و پر ریخته متنفر باشد.

این طفیلی های بابا صدام که پس از حمله به کشور خویش در زمان جنگ ایران و عراق از چشم مردم افتادند، واقعا همانند طرفداران مغز در رفته نظام در خط ولایت هستند و تنها تفاوتشان این است که اوباش بسیجی و سپاهی غرق در ولایت سید علی هستند و این ربات های از همه جا بی خبر غرق و ذوب در ولایت مسعود!

برای من نوعی مخالفت این ابلهان با جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد. اینکه مجاهدین و داعش و جند الله که همه فرقه های «اسلامی» هستند و مخالف نظام جنایتکار جمهوری اسلامی، کوچکترین دلیلی نمیشود که من ایرانی نامسلمان بخواهم با این ابلهان در یک خط قرار بگیرم و از چاهی به چاه دیگر بیفتم.

ساکنان مزرعه ترول که بوی لاشه بویناکشان حتی صدای فیسبوک و اینستا را هم درآورده است، این روزها چنان دست داشتن رییسی در کشتار ۶۷ را بولد میکنند که گویی در میان این ۷ بی شرف فقط رییسی جنایتکار است. برای مجاهدین فقط خودشان مهم هستند و این مومیایی های دوران جنگ سرد تنها و تنها برای قربانیان خویش سوگواری میکنند و کاری به جنایت هایی که خودشان هم در آن دست داشتند ( اعدام سران و مسئولان ارتش شاهنشاهی) ندارند.

توپخانه تبلیغاتی این ساده دلان ناخواسته درست در خط اصلاح طلب ها فعالیت میکند. رییسی هراسی اینها دقیقا همان خطی است که گنجی ها و بهنودها و فائزه هاشمی ها در آن راستا حرکت میکنند؛ دیو رییسی و ترغیب خواسته و ناخواسته مردم برای رای دادن به دیگران!

نه، پیرمردان و پیرزنان بخت برگشته، همانقدر که رییسی جنایتکار است، رضایی و همتی و‌دیگران هم جنایتکارند. همتی که با فساد و حماقتش میلیون ها نفر را ورشکسته و به زیر خط فقر کشانده و‌باعث به فحشا کشیدن هزاران زن و کودک شده است فرقی با رییسی ندارد. محسن رضایی که همانند شما جوانهای ساده دل را در جنگ قربانی کرده است، فرقی با رییسی ندارد. جلیلی و آن دیگران هم اگر کارنامه سراسر از خیانتشان به سیاهی رییسی و رضایی و همتی نیست، برای این است که آبی برای شنا کردن پیدا نکرده بودند گر نه اگر هر کدام از این اوباش را در زمان ۶۷ قدرت میبخشیدند، هیچ فرقی با رییسی نداشتند و کشتار ۶۷ باز تکرار میشد.

در این نظام از بالا تا پایینش همه جنایتکارند. چه آنهایی که این نظام را با فریب به مردم ایران انداختند ( مجاهدین و توده ای ها و فداییان و جبهه ملی ها و …) و چه کسانی که در این ۴۳ سال در بازی بد و بدتر ایران را نیمه جان کردند ( اصلاح طلب و اصول گرا) و چه اپوزیسیون دروغینی چو‌ هخاها و داورها و چه زندان رفتگان خودی چو گنجی ها و نبوی ها، همه و همه به یک اندازه در ویران کردن ایران سهیم بوده اند.

براستی که باید درود فرستاد بر جانباختگان دی ماه ۹۶ که با شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» دفتر بازی بد و بدتر را بستند و دست اصلاح طلب های مکار را برای همه رو کردند.

از سرباز تا رهبر این نظام، از اصلاح طلب تا اصول گرای این نظام، از رییسی تا همتی و رضایی و مهرعلیزاده و جلیلی و آن پفیوز قاضی زاده، جملگی جنایتکارند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. رای بی رای!

حالا پس از لعنت فرستادن به جمهوری اسلامی و همه کسانی که فریاد میزدند :

خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم!

بیایید کمی تاریخ را ورق بزنیم….

پیام و تهنیت « مجاهدین خلق ایران»

به

« حضرت  آیت الله خمینی»

بنام خدا

و

بنام خلق قهرمان ایران

مجاهد اعضم« حضرت آیت الله خمینی»!

« مجاهدین خلق ایران» و عموم فرزندان انقلابی شما در این میهن ، با قلبی سرشار از احترام، فرمان قاطع شما را  مبنی بر محاکمه و مجازات چهارتن از اعضای جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین ، دریافت داشتند.

این اقدام متهورانه و انقلابی را که روشنایی بخش چشمان و تسلای قلوب تمام مردم محروم این سرزمین، بویژه خانواده های داغدار شهد و شکنجه شدگان است، به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت می گوییم، باشد که در این کشور کسی به کشتار و شکنجه و آزار مردم بی پناه و فرزندان پیشتاز آن دست نیابد.

حضرت آیت الله- شما، با این فرمان انقلابی، پرتو دیگری از چهره ی راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما ( اسلام) به جهانیان عرضه کردید.

لذا بازهم مشتاقانه امیدواریم که، بدون کمترین توجه با برخی پادرمیانی های شرک آمیز و سازشکارانه، وبه گونه هرچه سریعتر، داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده ما، تا آخرین نفر ازبقیه عناصر ضد انقلابی نیز باز ستانده شود. همانهایی که بگفته قرآن کریم در این سرزمین« فسادی بزرگ به پا کرده، و تولید و نسل ما را ضایع می داشتند»، و اکنون اینسان در برابر مکافات اعمالشان، ریاکارانه، به توبه و زاری نشسته اند. همانهایی که هزاران هزار را در شهرها و روستاهای ما داغدار و عزادارکردند و به خاک سیاه نشاندند، همانها که درکنف حمایت اربابان امپریالیست و دار و دسته ارتجاعی شان، هر روز هرشب، در کمین انقلاب و انقلابیون مانشسته و به انواع توطئه گری و مفسده جوئی مشغولند.

اینجاست که بازهم با الهام از قرآن کریم، ادامه حیات آزاد سیاسی و اجتماعی خلق مان را درگرو قصاص هرچه سریعتر تمامی آنها می دانیم.

« ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب»، باشد که تهدید و وحشت و اضطراب تا به ابد ازاین میهن رخت بر بندد، و آرامش و لبخند و سازندگی جانشین آن گردد.

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۵۸:

پیام تهنیت« مجاهدین خلق» به مردم ایران

و

«امام خمینی»

بنام خدا

و

بنام خلق قهرمان ایران

«سازمان مجاهدین خلق ایران»، روز گذشته با نهایت خوشوقتی و افتخار از رأی محکومیت ایران درسنای امریکا اطلاع حاصل نمود. محکومیتی که به پیشنهاد یک سناتور معلوم الحال صهیونیست در قبال اعدام های اخیر ایران مورد تأیید سایرین قرار گرفت.

آنگاه لحظاتی پیش، کلمات بسیار ارزشمند و  واقعگرایانه «امام خمینی » را که برای چندمین بار امپریالیسم امریکا را بعنوان دشمن اصلی خلقمان معرفی کردند، دریافت نمودیم،…چنین است که رأی محکومیت مجازاتهای انقلابی را که در حقیقت رأی محکومیت مردم و انقلاب ایران است بایستی به تمام این خلق قهرمان و رهبر انقلاب تبریک گفت و آنرا گرامی شمرد.

…«مجاهدین خلق ایران» که در آینده نیزمانند گذشته، برای هرگونه جانبازی در مبارزه ضد امپریالیستی در کنف تأیید« امام» آماده اند.

اخطار « مجاهدین خلق ایران» در باره

احتمال صرفنظرکردن دادگاه انقلاب از

اعدام دوتن از جلادان ساواک

بنام خدا

و

 بنام خلق قهرمان ایران

طولانی شدن غیرمنتظره ی مدت شور دادگاهی که مسئول رسیدگی به جنایات ضد انقلابی دو تن از جلادان ساواک ب نامهای«تهرانی »  و «آرش» می باشد، شایعاتی را در افواه عموم موجب شده است، شایعاتی مبی بر احتمال بخشش جنایتکاران مزبور…وهمچنین رفتار بسیارناپسند اختناق آمیزی که درمحوطه دادگاه با برخی از خانواده شهدا اعمال گردید[ خانواده شهدای مجاهدین خلق- کروشه از من است]…

صرفنظرکردن از مجازات عناصری اینچنین جنایتکار برخلاف خروش یکپارچه و رعد آسای خلق قهرمان در روز چهارم خرداد چیزی نیست جز میدان دادن به ضد انقلاب و نادیده گرفتن دهها شهید جان برکفی که بوسیله همین مزدوران به قتل رسیدند؛ بنا براین « سازمان مجاهدین خلق ایران» با یاد آوری میثاق خونین خود با خدا و خلق! اعلام می کند که درصورت فرار دادن این جنایتکاران از قصاص عادلانه شان در دادگاه، بی تردید نمی توان آنها را  ازشعله غضب خلق و فرزندان راستین آن پس ازبخشودگی احتمالی نیز در امان دانست. همچنین نباید فراموش کرد که ازنظرحقوقی صرف نیز بخشودگی آنها مستلزم رضایت هزاران شاکی خصوصی دردمند و شکنجه شده است…

درخاتمه امیدواریم هرآنچه ما شنیده ایم، ازچارچوب شایعات خارج نشده ودادگاه همچون گذشته با قاطعیت کامل انقلابی، به احقاق حقوق این خلق مستضعف ادامه دهد. هم چنان که درمورد عناصری نظیر«هویدا» و «نصیری» که ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی نیز از جلادان فوق الذکر داشتند، عمل نمود.

مجاهدین خلق ایران

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت

نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت

این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند

انگور نه از بهر نبید است به چرخشت

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شدو بگرفت به دندان سر انگشت

گفتا که «کرا کشتی تا کشته شدی زار؟

تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟»

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

به اشتراک بگذارید:
5 1 رای
ارزیابی این پست
7 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها