رای دادگاه عالی استان انتاریو درمورد سقوط هواپیمای اوکراینی

امروز دادگاه عالی استان انتاریو کانادا سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی را عمدی دانست و آنرا یک جنایت برشمرد.

حکم دادگاه انتاریو

به اشتراک بگذارید: