راه اندازی کمپین مردمی ناکرونا توسط شهروندان خرم_آبادی

راه اندازی کمپین بزرگ و مردمی #ناکرونا توسط شهروندان #خرم_آبادی که با هدف پیشگیری از ابتلا و شیوع بیماری #کرونا اقدام به پخش #ماسک و مواد ضد عفونی کننده به هموطنان میکند.

بسیار بجاست کسانی که چنین فعالیتهای مردمی انجام میدهند در مورد فعالیت خود اطلاع رسانی کنند. اینکار نه تنها ریا نیست بلکه موجب ایجاد همبستگی جمعی, تقویت امید و تشویق دیگران به چنین فعالیتهایی میشود. دست این هموطنان خرم آبادی درد نکنه.

به اشتراک بگذارید: