راه اندازی اولین راکتور نیروگاه هسته ای امارات

امارات متحده با موفقیت اولین راکتور نیروگاه هسته ای خود را افتتاح کرد.

سالها پیش رفته بودم جزیره قشم و از دیدن آن همه بیابانهای خشک و بلااستفاده و برهوت شگفت زده شدم. با پیرمردی از اهالی آنجا سر صحبت را باز کردم میگفت چند سال قبل از انقلاب 57 هر روز لنج های عربها می آمدند اینجا بشکه های آب آشامیدنی و گونی های نان خشک را بار میزدند می بردند همین امارات. می گفت همین دوبی که شما می بینید ان وقتها مثل قشم بود، جایی برهوت و بی آب و علف که کثافت از زندگی مردم می بارید. فقر و فلاکت و بیچارگی بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس را گرفته بود.

از روزی که آخوندها ایران را اشغال کردند ایران رو به سیه روزی و بدبختی افتاد. شاه خدا بیامرز نیروگاه اتمی بوشهر را با آلمانها قرارداد بسته بود و قرار بود بزودی تکمیل شود و این در حالی بود که در کل کشورهای خلیج فارس مشکل برق رسانی داشتند و سالها با نیروگاه هسته ای فاصله داشتند.

به اشتراک بگذارید: